Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Stav tématu: schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marián Miko, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Marián Miko, CSc.
Abstrakt: Spracovať informácie o biologických pôdno-ekologických a hospodárskych aktuálnych poznatkoch. Urobiť analýzu významných hospodárskych znakov na úrovni plodov a rastlín z vybranej geografickej oblasti Slovenska. Posúdiť možnosti využitia miestnych ekotypov pre ich hospodárske využitie v danom regióne.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení