Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marián Miko, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Marián Miko, CSc.
Abstrakt: Spracovať informácie o biologických pôdno-ekologických a hospodárskych aktuálnych poznatkoch. Urobiť analýzu významných hospodárskych znakov na úrovni plodov a rastlín z vybranej geografickej oblasti Slovenska. Posúdiť možnosti využitia miestnych ekotypov pre ich hospodárske využitie v danom regióne.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia