Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Mykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravinách
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Abstrakt: Kompilačná práca na tému vzniku a pohybu mykotoxínov fuzárií v potravinovom reťazci.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení