Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravinách
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Abstrakt: Kompilačná práca na tému vzniku a pohybu mykotoxínov fuzárií v potravinovom reťazci.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia