Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
V práci bude sledovaná fungicídna účinnosť proti listovým chorobám jačmeňa v poľných podmienkach.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
I-MRV manažment rastlinnej výroby
I-PPZ produkcia potravinových zdrojov
I-VOR výživa a ochrana rastlín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.