Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Fungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště:
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
V práci bude sledovaná účinnosť fungicídov proti chorobám pšenice v poľných podmienkach.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
I-VOR výživa a ochrana rastlín
I-MRV manažment rastlinnej výroby
I-PPZ produkcia potravinových zdrojov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.