Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Fungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Abstrakt: V práci bude sledovaná účinnosť fungicídov proti chorobám pšenice v poľných podmienkach.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka-- nezadáno -- -- nezadáno --
I-VOR výživa a ochrana rastlín-- nezadáno -- -- nezadáno --
I-MRV manažment rastlinnej výroby-- nezadáno -- -- nezadáno --
I-PPZ produkcia potravinových zdrojov-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.