Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Fungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
V práci bude sledovaná účinnosť fungicídov proti chorobám pšenice v poľných podmienkach.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
I-VOR výživa a ochrana rastlín
I-MRV manažment rastlinnej výroby
I-PPZ produkcia potravinových zdrojov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.