Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Fungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště:
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Abstrakt: Experimentálna práca - testovanie fungicídnej účinnosti a vzniku rezistencie v populáciách S. sclerotiorum.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení