Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Fungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Abstrakt: Experimentálna práca - testovanie fungicídnej účinnosti a vzniku rezistencie v populáciách S. sclerotiorum.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia