Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Fungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Abstrakt:
Experimentálna práca - testovanie fungicídnej účinnosti a vzniku rezistencie v populáciách S. sclerotiorum.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia