Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Choroby akváriových rýb a možnosti ich liečenia
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ján Kopecký, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Ján Kopecký, CSc.
Abstrakt: Choroby akváriových rýb a možnosti ich liečenia

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia