Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Podpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: topic for all faculties
Institute:
Department of Economic Policy - FEM
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie podpory exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4. Diplomová práca zahŕňa aj charakteristiku jednotlivých organizácií a prostriedkov, ktoré vplývajú na export krajín a zahraničný obchod. Na základe zistených údajov budú porovnané výsledky zahraničného obchodu za obdobie minimalne posledných piatich rokov. Zistené údaje za Slovensko budú následne porovnávané s ostatnými krajinami V4. Na záver budu uvedené návrhy, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu situácie.

There are no limitations of the topic