Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Interný audit vo výrobnej organizácii
State of topic:
approved (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Engineering
Supervising department: Department of Quality and Engineering Technologies - TF
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: Vo vybranej organizácii vykonať plánovaný interný audit výrobného procesu.V rámci hodnotiacej fázy vypracovať Protokol z auditu, ktorý bude obsahovať hlavne: zoznam nezhôd a dôkazy nezhody. Odstránenie nezhôd, ako aj účinnosť prijatých opatrení preveriť neplánovaním interným auditom.

There are no limitations of the topic