Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Pôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systéme
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Cieľ práce je zameraný na hodnotenie aktivity mikroorganizmov ako aktívnych zložiek pri vzniku biominerálov v pôdnom prostredí. Poznanie týchto zložiek/procesov má význam pre posudzovanie vybraných kritérií napríklad produkčný charakter pôd, zmeny energetického stavu živín, ekologickej stratégie pôsobiacich spoločenstiev, geochemickej mobility, distribúcie, špeciácie a biodostupnosti esenciálnych a toxických prvkov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia