Přehled vypsaných témat - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Pôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systéme
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľ práce je zameraný na hodnotenie aktivity mikroorganizmov ako aktívnych zložiek pri vzniku biominerálov v pôdnom prostredí. Poznanie týchto zložiek/procesov má význam pre posudzovanie vybraných kritérií napríklad produkčný charakter pôd, zmeny energetického stavu živín, ekologickej stratégie pôsobiacich spoločenstiev, geochemickej mobility, distribúcie, špeciácie a biodostupnosti esenciálnych a toxických prvkov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení