Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiach
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je charakterizácia, vývoj a účinky an-organických zložiek vo veľkosti nanorozmerov v „modelových“ typoch pôd. V dnešnej dobe sa nanočastice používajú v rôznych odvetviach priemyselných aplikácií. Z týchto dôvodov bude práca zameraná na biosyntézu nanočastíc, ich environmentálny dopad ako aj produkčné vlastnosti v pôd.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia