Přehled vypsaných témat - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Bionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiach
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je charakterizácia, vývoj a účinky an-organických zložiek vo veľkosti nanorozmerov v „modelových“ typoch pôd. V dnešnej dobe sa nanočastice používajú v rôznych odvetviach priemyselných aplikácií. Z týchto dôvodov bude práca zameraná na biosyntézu nanočastíc, ich environmentálny dopad ako aj produkčné vlastnosti v pôd.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení