Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Biodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudí
State of topic: approved (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Soil Science - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Summary: Cieľom práce je hodnotenie vstupov, premien a dopadu vybraných ťažkých kovov na produkciu potravín, environmentálne zaťaženie s výstupom na ich akumuláciu v ľudskom organizme.

There are no limitations of the topic