Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Biodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudí
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je hodnotenie vstupov, premien a dopadu vybraných ťažkých kovov na produkciu potravín, environmentálne zaťaženie s výstupom na ich akumuláciu v ľudskom organizme.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia