Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Cieľ práce je zameraný na charakterizáciu biologicky kompatibilných materiálov (ich antibakteriálnych vlastností), ktoré sa môžu priamo využívať ako implantáty k funkčným vlastnostiam v ľudskom organizme. Tie obsahujú inertné ale aj biologicky reaktívne prvky, ktoré majú tendenciu akumulácie v organizme. Z toho dôvodu je práca zameraná na posúdenie vplyvu antibakteriálnych a biokompatibilných materiálov (obsahu kovov) versus ich možný geochemický prestup/ reaktivitu/akumuláciu v ľudskom organizme.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení