Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
State of topic:
approved (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Soil Science - FAaFR
Max. no. of students:
--
Proposed by: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Summary:
Cieľ práce je zameraný na charakterizáciu biologicky kompatibilných materiálov (ich antibakteriálnych vlastností), ktoré sa môžu priamo využívať ako implantáty k funkčným vlastnostiam v ľudskom organizme. Tie obsahujú inertné ale aj biologicky reaktívne prvky, ktoré majú tendenciu akumulácie v organizme. Z toho dôvodu je práca zameraná na posúdenie vplyvu antibakteriálnych a biokompatibilných materiálov (obsahu kovov) versus ich možný geochemický prestup/ reaktivitu/akumuláciu v ľudskom organizme.

There are no limitations of the topic