Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
State of topic: approved (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Soil Science - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Summary: Cieľ práce je zameraný na charakterizáciu biologicky kompatibilných materiálov (ich antibakteriálnych vlastností), ktoré sa môžu priamo využívať ako implantáty k funkčným vlastnostiam v ľudskom organizme. Tie obsahujú inertné ale aj biologicky reaktívne prvky, ktoré majú tendenciu akumulácie v organizme. Z toho dôvodu je práca zameraná na posúdenie vplyvu antibakteriálnych a biokompatibilných materiálov (obsahu kovov) versus ich možný geochemický prestup/ reaktivitu/akumuláciu v ľudskom organizme.

There are no limitations of the topic