Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Cieľ práce je zameraný na charakterizáciu biologicky kompatibilných materiálov (ich antibakteriálnych vlastností), ktoré sa môžu priamo využívať ako implantáty k funkčným vlastnostiam v ľudskom organizme. Tie obsahujú inertné ale aj biologicky reaktívne prvky, ktoré majú tendenciu akumulácie v organizme. Z toho dôvodu je práca zameraná na posúdenie vplyvu antibakteriálnych a biokompatibilných materiálov (obsahu kovov) versus ich možný geochemický prestup/ reaktivitu/akumuláciu v ľudskom organizme.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia