Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlín
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je analýza anorganického podielu v pôdach (minerálov a hornín) a stanovanie reakcií (fyzikálnych, chemických a biologických) podporujúcich uvoľňovanie ako esenciálnych tak aj stopových prvkov pre koreňový systém poľnohospodársky využívaných rastlín. Hlavnou metódou bude analýza anorganického podielu a následné modelovanie vo vybraných programov VESTA, UNITCELL, MINTEQ a MATLAB.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení