Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlín
State of topic: approved (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Soil Science - FAaFR
Max. no. of students:
--
Proposed by: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Summary:
Cieľom práce je analýza anorganického podielu v pôdach (minerálov a hornín) a stanovanie reakcií (fyzikálnych, chemických a biologických) podporujúcich uvoľňovanie ako esenciálnych tak aj stopových prvkov pre koreňový systém poľnohospodársky využívaných rastlín. Hlavnou metódou bude analýza anorganického podielu a následné modelovanie vo vybraných programov VESTA, UNITCELL, MINTEQ a MATLAB.

There are no limitations of the topic