Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlín
State of topic: approved (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Soil Science - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Summary: Cieľom práce je analýza anorganického podielu v pôdach (minerálov a hornín) a stanovanie reakcií (fyzikálnych, chemických a biologických) podporujúcich uvoľňovanie ako esenciálnych tak aj stopových prvkov pre koreňový systém poľnohospodársky využívaných rastlín. Hlavnou metódou bude analýza anorganického podielu a následné modelovanie vo vybraných programov VESTA, UNITCELL, MINTEQ a MATLAB.

There are no limitations of the topic