Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlín
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je analýza anorganického podielu v pôdach (minerálov a hornín) a stanovanie reakcií (fyzikálnych, chemických a biologických) podporujúcich uvoľňovanie ako esenciálnych tak aj stopových prvkov pre koreňový systém poľnohospodársky využívaných rastlín. Hlavnou metódou bude analýza anorganického podielu a následné modelovanie vo vybraných programov VESTA, UNITCELL, MINTEQ a MATLAB.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia