Prehľad vypísaných tém - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Geo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SR
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:
2
Navrhol: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Abstrakt:
Charakteristika základných geologicko-pedologických podmienok ľubovoľného územia v SR s dôrazom na vlastnosti týchto základných zložiek životného prostredia.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
B-MRV manažment rastlinnej výroby
B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.