Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Abstrakt: Prepracovanie a aktualizácia základných materiálov Komplexného prieskumu pôdy vo zvolenej lokalite SR na súčasný stav - aktualizácia názvoslovia, mechanických a chemických vlastností pôd vo vybranej lokalite. Doplnenie o Bonitované pôdno-ekologické jednotky príslušných pôdnych predstaviteľov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia