Prehľad vypísaných tém - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Prepracovanie a aktualizácia základných materiálov Komplexného prieskumu pôdy vo zvolenej lokalite SR na súčasný stav - aktualizácia názvoslovia, mechanických a chemických vlastností pôd vo vybranej lokalite. Doplnenie o Bonitované pôdno-ekologické jednotky príslušných pôdnych predstaviteľov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia