Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Nábojová charakteristiky pôdneho typu SR.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Abstrakt: Hodnoty parametrov nábojovej charakteristiky pôdneho profilu vybranej pôdy v náväznosti na stav koloidného komplexu. Hodnotenie "nulového bodu náboja, zostatkového náboja a ďalších parametrov ...

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia