Prehľad vypísaných tém - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Nábojová charakteristiky pôdneho typu SR.
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:2
Navrhol:
Abstrakt: Hodnoty parametrov nábojovej charakteristiky pôdneho profilu vybranej pôdy v náväznosti na stav koloidného komplexu. Hodnotenie "nulového bodu náboja, zostatkového náboja a ďalších parametrov ...

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia