Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Štúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.
State of topic: approved (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Soil Science - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Summary: Základné charakteristiky vybraných mechanických a chemických vlastností zvoleného pôdneho predstaviteľa a ich porovnanie s hodnotami získanými v rámci vykonávania Komplexného prieskumu pôd.

There are no limitations of the topic