Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Abstrakt: Základné charakteristiky vybraných mechanických a chemických vlastností zvoleného pôdneho predstaviteľa a ich porovnanie s hodnotami získanými v rámci vykonávania Komplexného prieskumu pôd.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia