Prehľad vypísaných tém - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Štúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: Základné charakteristiky vybraných mechanických a chemických vlastností zvoleného pôdneho predstaviteľa a ich porovnanie s hodnotami získanými v rámci vykonávania Komplexného prieskumu pôd.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia