Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Monika Tóthová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Monika Tóthová, PhD.
Abstrakt: Cieľom záverečnej práce bude monitoring cikád vo vybraných vinohradoch so zreteľom na vektorov viróz (stolbur) a fytoplazmóz (zlaté žltnutie viniča). Monitoring sa bude robiť pomocou žltých lepových lapačov, dynamika ich výskytu sa bude zisťovať metódou sklepávania do entomologických sietí v týždenných intervaloch. Pokiaľ sa v blízkosti budú vyskytovať vinohrady s rôznym spôsobom obhodarovania (ekologická produkcia, integrovaná produkcia, konvenčný vinohrad), alebo s rôznym typom podrastu (tráva, byliny,..., bez podrastu) môže sa porovnať druhové spektrum a abundancia jednotlivých druhov cikád. Výsledky práce prispejú k rozšíreniu poznatkov o rozšírení a abundacii cikád ako napr. Hyalestes obsoletus, Reptalus panzeri, Scaphoideus titanus a Phlogotettix cyclops v slovenských vinohradoch.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení