Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Genetická biodiverzita fazule záhradnej
Stav tématu:
schváleno (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Abstrakt:
Genetická biodiverzita fazule záhradnej bude analyzovaná molekulárnymi markermi na úrovni polymorfizmu zásobných bielkovín. Aplikované budú elektroforetické metódy (SDS-PAGE, A-PAGE, 2DE).


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ATI agrobiotechnológie
I-ABi aplikovaná biológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.