Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrno
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Hanáčková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra agrochémie a výživy rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Eva Hanáčková, PhD.
Abstrakt: Hospodársky výynam pestovania kukurice siatej na zrno. Osevné plochy a úrody kukurice siatej v Slovenskej republike. Rastové fázy. Chemické zloženie zrna. Podmienky prostredia pre pestovanie. Zaradenie v osevnom postupe. Výživa a hnojenie kukurice siatej na zrno.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia