Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
State of topic: approved (prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Hanáčková, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: doc. Ing. Eva Hanáčková, PhD.
Summary: Hospodársky význam. Osevné plochy a úrody zrna pšenice ozimnej v SR. Chemické zloženie zrna. Podmienky prostredia pre pestovanie pšenice ozimnej. Zaradenie v osevnom postupe. Výživa a hnojenie. Kvalita zrna pšenice letnej f. ozimnej.

There are no limitations of the topic