Summary of topics offered - Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.
State of topic:
approved (prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition - FAaFR
Max. no. of students:
--
Proposed by: doc. Ing. Eva Hanáčková, PhD.
Summary:
Hospodársky význam. Osevné plochy a úrody zrna jačmeňa jarného v SR. Chemické zloženie zrna. Agroekologické podmienky pestovania jačmeňa jarného. Zaradenie v osevnom postupe. Výživa a hnojenie. Kvalita zrna.

There are no limitations of the topic