Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv vermikompostu na úrodu kukurice siatej
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra agrochémie a výživy rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
Abstrakt: Sledujú sa rôzne dávky vermikompostu na úrodové parametre kukurice siatej pestovanej v nádobách.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia