Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie hmyzu vo výžive ľudí vo svete
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ján Tancik, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Ján Tancik, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca pozostáva zo spracovania literárneho prehľadu zameraného na využitie hmyzu vo výžive ľudí v rôznych krajinách sveta. V práci spracujeme údaje o tradičných jedlách z hmyzu v rôznych krajinách, výhody využívania hmyzu vo výžive ľudí. V závere sa budeme snažiť zhrnúť poznatky získané z danej práce a poskytnúť návrh na využitie týchto poznatkov v praxi.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VLU výživa ľudí

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.