Přehled vypsaných témat - Katedra financií (FEM)

Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Exchange rate risk in business after adopting euro in Slovakia
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Ústav: Katedra financií (FEM)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: impact of changes in national currency from the Slovak koruna to the euro and analysis of changes in the exchange rate with impact on business, with countries outside the euro area

K tématu nejsou zadaná žádná omezení