Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Exchange rate risk in business after adopting euro in Slovakia
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Ústav:
Katedra financií - FEM
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Martin Ďuračka
Abstrakt:
impact of changes in national currency from the Slovak koruna to the euro and analysis of changes in the exchange rate with impact on business, with countries outside the euro area

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia