Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Effekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Abstrakt: Porovnanie rôznych intenzít hnojenia na zmeny organickej hmoty pôdy v rámci Nitrianskej vinohradníckej oblasti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia