Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sekvestrácia uhlíka v pôdach Slovenska
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Abstrakt: vyhodnotenie humusu vo vybraných pôdach v rámci SR

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia