Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Hanáčková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra agrochémie a výživy rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Eva Hanáčková, PhD.
Abstrakt: Hospodársky význam. Osevné plochy a úrody zrna pšenice ozimnej v SR. Chemické zloženie zrna. Podmienky prostredia pre pestovanie pšenice ozimnej. Zaradenie v osevnom postupe. Výživa a hnojenie. Kvalita zrna pšenice letnej f. ozimnej.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia