Summary of topics offered - Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
State of topic:
approved (prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition - FAaFR
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Hospodársky význam. Osevné plochy a úrody zrna pšenice ozimnej v SR. Chemické zloženie zrna. Podmienky prostredia pre pestovanie pšenice ozimnej. Zaradenie v osevnom postupe. Výživa a hnojenie. Kvalita zrna pšenice letnej f. ozimnej.

There are no limitations of the topic