Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Biológia vijačky krušpánovej v podmienkach Slovenska
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je monitoring biologickej aktivity vijačky krušpánovej ako nového škodcu krušpánu vždyzeleného na Slovensku.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.