Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Biológia vijačky krušpánovej v podmienkach Slovenska
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov:
--
Navrhol: Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je monitoring biologickej aktivity vijačky krušpánovej ako nového škodcu krušpánu vždyzeleného na Slovensku.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.