Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Perspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlaku
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jozef Čurlej, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Ing. Jozef Čurlej, PhD.
Abstrakt:
Zameraním práce je posúdenie výhod využitia techniky ošetrenia potravín pôsobením vysokého tlaku, ako metódy konzervácie potravín, za účelom zachovania parametrov kvality a eliminácie potenciálnych rizík u takto ošetrených produktov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.