Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
State of topic:
approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Summary:
Otázky využitia terestrického laserového 3D-skenovania pri akvizícii priestorových modelov drevín, analýza možností rôznych počítačových programov pre digitálne 3d-modelovanie. Spracovanie (postprocessing) mračien bodov (point clouds) pri tvorbe 3d-modelov objektov vegetácie záhradnej a krajinnej architektúry. Využitie terestrického laserového skenovania a počítačovej 3D-grafiky v procese modelovania a záhradno-architektonických úprav špecifikovanej (vybranej) lokality.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
No suitable data found.

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FZKIZ15-0141-B CAD Designing and Visualisation