Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Abstrakt:
Otázky využitia terestrického laserového 3D-skenovania pri akvizícii priestorových modelov drevín, analýza možností rôznych počítačových programov pre digitálne 3d-modelovanie. Spracovanie (postprocessing) mračien bodov (point clouds) pri tvorbe 3d-modelov objektov vegetácie záhradnej a krajinnej architektúry. Využitie terestrického laserového skenovania a počítačovej 3D-grafiky v procese modelovania a záhradno-architektonických úprav špecifikovanej (vybranej) lokality.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
FZKI
Z15-0141-B CAD modelovanie a vizualizácia