Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Abstrakt: Otázky využitia terestrického laserového 3D-skenovania pri akvizícii priestorových modelov drevín, analýza možností rôznych počítačových programov pre digitálne 3d-modelovanie. Spracovanie (postprocessing) mračien bodov (point clouds) pri tvorbe 3d-modelov objektov vegetácie záhradnej a krajinnej architektúry. Využitie terestrického laserového skenovania a počítačovej 3D-grafiky v procese modelovania a záhradno-architektonických úprav špecifikovanej (vybranej) lokality.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FZKIZ15-0141-B CAD modelovanie a vizualizácia